วิจัยและพัฒนาสูตร

บริการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอาง ตามความต้องการของท่าน ด้วยคุณสมบัติ และราคาที่คุณกำหนดเอง 

ขั้นตอนในการวิจัยพัฒนาสูตร

  1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียด พร้อมลักษณะ กลิ่น หรือ ส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) พร้อมราคาที่ลูกค้ากำหนดให้กับเจ้าหน้าที่
  2. ทางเราจะประเมินความเป็นไปได้ว่าทำได้หรือไม่ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 7 วันทำการ
  3. กรณีทำได้จะทำการพัฒนา (ค่าวิจัยพัฒนาสูตร 3,000 บาท/รายการ) และส่งตัวอย่างสินค้า (ประมาณ 20 g จำนวน 2 ชิ้น) ให้ลูกค้าภายใน 14 วันทำการ
  4. หลังจากลูกค้าได้รับตัวอย่างแล้ว ควรแจ้งกลับผลการทดสอบภายใน 2 สัปดาห์  เพื่อให้งานวิจัยพัฒนาสูตรดำเนินการแบบต่อเนื่อง  (กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้งผลการประเมินกลับให้ทราบเกิน 1 เดือน ถือว่าลูกค้ายกเลิกงานวิจัยพัฒนาสูตรแล้ว ซึ่งจะไม่ได้รับค่าวิจัยพัฒนาสูตร คืนกลับ)
  5. หลังจากลูกค้า ok สูตร แล้ว  ทางบริษัทฯ จะแจ้งค่าสินค้าสุทธิ ซึ่งจะอยู่ในช่วงราคาที่ลูกค้ากำหนดมา 
  6.  ระยะเวลาในการการดำเนินการผลิต  ประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าชำระค่าสินค้า (หรือตามที่ลูกค้าต้องการ)
  7. จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 10 กิโลกรัมขึ้นไป
  8. ระยะเวลาในการอนุมัติเลขที่ใบรับแจ้ง (อย.)  ประมาณ 1-2 สัปดาห์

 

  

 

 

Visitors: 747,530